Novinky
Využite štátnu podporu na zateplenie

20.05.2016, Isover | Drevostavby   Štáty v súčasnosti investujú do toho, aby motivovali ľudí znižovať ich spotrebu energií. Slovensko nie je výnimkou: od 16. marca môžu záujemci požiadať o štátny príspevok na...

viac
Zo stodoly trojizbová stavba

14.04.2016, Sàrl | Drevostavby   Keď sa niekto zamiluje do tradičnej alpskej krajiny, neostáva mu nič iné, len si vybrať správny zrub, ktorý by mu poslúžil ako ochrana proti nepriazni počasia. Staré...

viac
Optimalizácia krokového hluku podlahy

07.03.2016, Ing. Martin Černek | Interiéry, domácnosť   Ako možno optimalizovať krokový hluk a pochôdzny komfort podlahoviny pri minimálnej konštrukčnej hrúbke? Jedno z riešení predstavuje použitie izolačnej a stabilizujúcej podložky na báze polyesterového...

viac

Búracie práce

Úvod Realizujeme Búracie práce

Búracie práce, rezanie panelov, jadrové vŕtanie

 

 

http://www.expressandstar.com/wpmvc/wp/wp-content/uploads/2015/03/imgID10655816.jpg


Firma ANTOSTAV s.r.o. sa špecializuje aj na ručné búracie práce (keď si stavebná situácia vyžaduje nebúrať strojovo alebo mechanizmami). Rezanie do panelu, tehly s odsávaním, vyrezanie starých železných zárubní, vyrezanie nových otvorov v paneláku pre dvere, okná a zväčšovanie otvorov. Rezanie betónu, jadrové vŕtanie otvorov do železobetónu, rezanie železobetónu diamantovou technikou a chemické  kotvenie, pílenie, frézovanie liatych a antistatických podláh.
Taktiež búranie spevnených plôch a komunikácií, obytných domov, priemyselných budov a hál, spolu s recykláciou a odvozu stavebného odpadu (stavebnej sute).
Hlavným cieľom našej firmy je plne uspokojiť našich zákazníkov. Využiť skúsenosti našich kvalifikovaných pracovníkov pri realizácii prác  a spolu s najmodernejšími pracovnými postupmi a technológiou poskytnúť tú najvyššiu kvalitu v čo najkratšom možnom čase.

 

  • rezanie panelov a jadrové vŕtanie otvorov do stien (nové otvory do podlahy, na dvere, okná, digestory)
  • kompletné vybúravanie bytových jadier, stien, zväčšovanie izieb
  • vybúranie múrov, starých kuchynských link, stavaných skríň, starých podláh a drvených priečok
  • vybúranie okien, balkonových dverí, betonových zárubní, dverí
  • sanácie balkónov, menších vyškových komínov
  • odstránenie strešnej krytiny, vypratávanie povaly, likvidácia krovov
  • škrabanie omietok, ručné búranie (nosných a nenosných stien, bet. plotov a menších stavieb)
  • likvidácia, ručné vynosenie a odvoz stavebnej sute na skládku v kontajneroch 

 

NIEKOĽKO ZÁSAD PRI REZANÍ PANELOV...

V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami. Panel hrubý 150 mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrubý 70 mm je nenosná deliaca priečka. Na nosných paneloch ležia stropy a stužujúce panely zabezpečujú stabilitu domu. Poškodenie týchto panelov môže vážne ohroziť nielen majiteľov bytov, ale aj statiku domu.

Rozhodujúcu úlohu v panelovom dome majú panely hrubé 150 mm. Ak treba urobiť do tohto panela otvor, mal by byť umiestnený 0,4 m od okraja panela. Šírka otvoru je zvyčajne do jedného metra a výška dva metre. Samozrejme, možno urobiť aj väčší otvor, ale potom treba panel v mieste otvoru vystužiť. Najväčší možný otvor, spôsob jeho vystuženia a aj technológiu zhotovenia stanoví statik. Na veľkosť otvorov môže vplývať niekoľko faktorov, ako napr. aký vysoký je dom, aké je podložie základov, či sú a aké veľké sú otvory v tejto stene na ostatných podlažiach, či je dom v seizmickej oblasti a aj v akom technickom stave dom je.

Na realizáciu otvoru v panelovej stene si treba vždy prizvať odbornú firmu. Otvory do panela sa nesmú robiť hrubou silou, napr. búracími kladivami, ale musia sa vyrezať. Mohli by vzniknúť trhliny a poškodila by sa tak tá časť panela, ktorá zostáva.

Aj spôsob vyrezania je dôležitý. Otvor treba vyrezávať po menších častiach, lebo pády veľkých a ťažkých kusov,  môžu poškodiť stropné panely. Jednotlivé vyrezané kusy betónu treba hneď vyniesť von, a ak to nie je možné, tak ich treba ukladať pri stene, ale nikdy nie v strede izby.
Tak isto treba dbať aj nato aby sa pri ochladzovaní kotúčov nevytopili susedia, preto používame veľmi kvalitné stroje.

VYHOTOVÍME STATICKÝ POSUDOK

Stavebný zásah do nosných múrov v byte je potrebné nahlásiť na stavebnom úrade ak zasahujeme pri rekonštrukcii do nosných konštrukcií, je potrebné stavebné povolenie. V prípade, že chcete priestory zväčšiť medzi sebou, potrebujete statický posudok. Statický posudok Vám vypracuje náš statik, ktorý Vám navrhne najoptimálnejšie riešenie.

Copyright 2015 - 2020 © antostavpresov.sk